• Oświadczenie autora: Checked

Zamiast zapewnienia złudnego jak najdłuższego życia kopalń, przydałyby się konkretne inwestycje w OZE i farmy fotowoltaiczne na ternie woj. śląskiego, które wygenerowałyby nowe miejsca pracy z jednoczesnym pożytkiem dla rynku energii.


No comments